aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

Epigramy
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE

EPIGRAMY Dedobelo

 

 
Zlaté časy
 
Valentínsky povzdych seniora
 
Senior si  zaspomína
Keď nebolo  „Valentína“
 
Bola mladosť, však to znáte
Prvé lásky- časy zlaté

Keď chcel získať priazeň devy
recitoval básne, spevy
 
V dnešnej dobe ovláda svet
Diskotéka  a  internet
 
Bez lyriky – strohá próza 
bez nežností, aká hrôza
 
Pre vyznanie lásky už dnes
stačí  mobil,  a SMS.
 
***
Reminiscencia na detskú riekanku
 Špekulant.

Sedí vrabec na plote
posmieva sa robote,
čim, čarára, čim, čará,
že sa o nič nestará. 

Prišla zima - veľká psota,
piští vrabec z poza plota
čim - čarara - čim - čará,
kto sa o mňa postará.?
 
 
***

Sedí Dežo pri pive
dumá ako prežije.
Z podpory, čo štát dnes dáva
na poldeci neostáva. 

Našla by sa aj robota
no je zima, veľká psota,
tak načo sa namáhať,
keď podporu dáva štát.
 
***
 
 
Časy sa menia

"Hosť do domu - boh do domu"
poznali sme z mravoučnej náuky.
ľudia zlatí, dnes však platí,
"Hosť do domu - ber sekeru do ruky."
 
***
Kráľovské uvítanie
v tradícii slovenskej pohostinnosti.

"Hosť sa víta v mene božom, 
chlebom, soľou, no aj nožom !"
 
***
 
 
Stránkový deň

Na úradné dvere klopeš,
rukou leštíš kľučky,
pred vrchnosťou sa tam dozvieš.
aký si hlúpučký.

Náležite poučí ťa
byrokratov fórum:

"Komu pán boh doprial úrad,
tomu dal aj rozum"

 
***
 
 
Nie je úrad ako úrad 

Bál som sa ísť do úradu, 
no po slušnom pozdrave, 
referentka bola milá, 
keď mi žiadosť vybavila,
úsmevom ma obdarila. 
To je u nás zriedkavé.
 
***
Folklór a  mobil.

Na dedine babky, tetky
vyzvedajúc, čerstvé pletky,
klebetia si už po novom 
aj mobilným telefónom.

Keď ošklbú husi, kačky,
pozvú sa aj na páračky,
kto by preto pešo chodil ?
na to predsa majú mobil.!

 
***
Povera o káve

Vraví sa, že škodí káva, 
častejšie sa ale stáva,
že nie kofein, ale práve
škodia reči pri tej káve

 
***