aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

PREAMBULA PROGRAM
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE

 
(„Preambula je úvodná časť významného dokumentu, napr. ústavy; slávnostný predhovor.)
 
PREAMBULA 
WEB stránky KGB
 
  Staroba je jediný spôsob, ako sa dožiť vysokého veku !“

 

 
Modlitba v starobe
 
(Ekumenická, všeobecne platná aj pre ateistov)
 
Pane, Ty vieš lepšie ako ja, že deň za dňom starnem a jedného dňa budem starý.
 
Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať.
 
Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať do poriadku záležitosti druhých.
 
Nauč ma, aby som bol uvážlivý a ochotný pomáhať,
ale aby som pri tom nezapáral a nerozkazoval.
 
Zdá sa mi, že je škoda z prevahy múdrosti nerozdávať – ale Ty, Pane, vieš,
že by som si rád udržal niekoľkých svojich priateľov.
 
Nauč ma, aby som dokázal mlčky znášať svoje choroby a ťažkosti.
Pribúda ich, a chuť o nich hovoriť rastie z roka na rok.
 
Netrúfam si prosiť, aby si mi dal dar s radosťou počúvať druhých,
keď líčia svoje choroby, ale nauč ma ich trpezlivo znášať.
 
Taktiež sa neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť – ale len o trochu viac skromnosti
a menšiu istotu, keď sa moja pamäť nezhoduje s ich pamäťou.
 
Nauč ma tej obdivuhodnej múdrosti vedieť sa mýliť.

Drž ma, aby som bol, pokiaľ je možné, láskavý.

Starý frfloš je dielo diablovo.
 
Nauč ma u iných odhaľovať nečakané schopnosti
a daj mi krásny dar,
aby som sa taktiež o nich dokázal zmieniť.
 
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem sa sťažovať, ale priznávam, že – bojím sa staroby.
Je mi tak, akoby som sa musel rozlúčiť, nemôžem zastaviť čas.
to podvodPociťujem, ako deň za dňom strácam silu a prichádzam o bývalú krásu.
 
Bol som pyšný na to, že sa ešte stále môžem merať s mladými.
Teraz cítim a uznávam, že už toho nie som schopný. –
Bol by som smiešny, keby som sa o to pokúšal.
 
Ale Ty, Pane, hovoríš: „Kto verí vo mňa, tomu narastú krídla ako orlovi“.
Daj môjmu srdcu silu, aby som prijal život tak, ako ho Ty riadiš.
Nie mrzuto, nie ľútostivo so skleslou náladou, nie ako odchádzajúci,
ale ako vďačný a pripravený ku všetkému, k čomu ma Ty ešte povoláš.
 
A k tomu mi daj všetku silu srdca.
Amen.         
 
 Sv. František Saleský
 
*1567 v zámku Sales – 1622 v Ženeve
biskup ženevský a zakladateľ rádu, spisovateľ francúzsky. Študoval v Paríži u Jezuitov. Založil Bratstvo kríža, určené k vyučovaniu chudoby a ľudomilstva. Bol výrečný, dobročinný a príkladne čnostný; žil chudobne, oddaný kázaniu a kontemplácii, modlitbe a dobročinnosti. Bol povahou jemný a vyberaný, mocnej a pútavej obraznosti, mierny a láskavý srdcom, silný a bohatý duchom.
 
Skrátené podľa deviateho dielu Ottova slovníku náučného, Praha 1895, str. 675 a nasl.
 

Poučenie pre seniorov nad 60 rokov
podľa Maximiliána Kašparů.
Autor je psychiater, docent na univerzite, žije v Jihlave.

Minulosť - hovoriť o minulosti je smiešne, nikoho to nezaujíma, to sme všetci počuli veľakrát a často to nie je aj pravda. Niektorí síce súcitne počúvajú, ale majú toho dosť. Odporúča sa upozorniť  slovkom "starneš" a  podobne, ale to je dosť.

Budúcnosť - je tiež asi úbohé o nej hovoriť, budúcnosť nie je veľmi dobrá, ale je potrebné pripraviť sa na ňu, napríklad madlá v kúpeľni a WC, optimálna teplota teplej vody, výťah alebo schody, doprava, zuby, okuliare, načúvacie pomôcky, mobilný telefón,  a pod..

Prítomnosť  - je dôležitá, musí byť náležite využitá!

Odporúčanie pre prítomnosť:

 1. mať jeden domov, ktorý dôverne poznáme a sme tam spokojní;
 2. nešetriť, už nebude príležitosť využiť úspory, potomkovia to rozhádžu;
 3. uvedomiť si svoju nedôležitosť;
 4. starať sa primerane o  zdravie;
 5. byť samostatný bez partnera, vedieť si uvariť, oprať, u žien zvládnuť mužské činnosti;
 6. mať priateľov pozitívne naladených, tam kde len nariekajú a kričia, tam nechodiť;
 7. v spoločnosti hovoriť primerane hlasno, veľmi nahlas je odpudzujúce;
 8. mať dostatok času, povedať "Nemám čas" znamená  "nechce sa mi",
 9. udržiavať svoje nehnuteľnosti, financie a domácnosť.
 10. žiť za svoje. Pýtať peniaze je ponižujúce;
 11. nenechajte si hovoriť do života, mladí nech si nechajú rady pre seba;
 12. mladým do ničoho nehovoriť, poradiť len keď sa pýtajú;
 13. pripustiť, že sme sami minulosti urobili veľa chýb;
 14. nepredstierať chuť na sex, keď nie je;
 15. nerobte deťom obetavé babičky a dedkov, starostlivosť o vnúčatá už nie je povinná;
 16. primerane sa pohybovať, bicyklovať s prilbou a zdravotnou kartou;
 17. neposielať e-maily mladým, majú odlišný vkus;
 18. nepredvádzať sa, je to trápne;
 19. obliekať sa primerane veku, nie veľmi mlado;
 20. neprejedať sa, nefajčiť, alkohol piť primerane;
 21. výchova seniorov je nezmysel;
 22. veľmi dôležitá je čistota, denne sa kúpať, zápach odpudzuje;
 23. pravidelne využívať internet!

Zaznamenané z  vystúpenia autora v ČR  v roku 2010. .


Maxmilian Kašparů: Budujte svých šest stěn...