aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

PREVÁŽŇE VÁŽNÉ
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE
 
NOVÉ AKTIVITY PRE SENIORSKÝ VEK
 

        Názor verejnosti na starnúcu generáciu je treba zmeniť, nakoľko sa mení aj jej samotná spoločenská podstata.
Zavádzajúce sú predstavy, že problémy starých rodičov a  starších osôb  sa dajú vyriešiť len úpravami dôchodkov, sociálnych služieb a cien liekov.
        Je známe, že vo východnej Európe je veľmi nízky prah tolerancie a solidarity k starším. Pre osoby nad 50 rokov je takmer beznádejné nájsť zamestnanie najmä ak sú chudobní, zdravotne postihnutí, alebo  Rómovia. 

        Hlavný spoločenský prúd uprednostňuje 18-39 ročných. Túto vekovú skupinu  oslovuje aj reklama. V krajinách severnej pologule je seniorský  vek plný aktivity. (V Rakúsku a v Nemecku sa vážnejšia reklama nezaobíde bez striebristej hlavy staršej osoby.) V krajinách únie je každý šiesty obyvateľ starší ako 65 rokov a táto skutočnosť je stále vážnejšie braná na vedomie. Pravdou je, že aj tam sa zhoršujú ukazovatele kvality života úmerne s postupujúcim vekom. Ale spoločenská izolovanosť a z toho plynúce psychické problémy ( depresie, psychosomatické choroby) sú pomerne nižšie.

Podľa prognózy WHO v roku 2020 bude na svete depresia druhá najčastejšia príčina zníženia pracovnej schopnosti po srdcovo cievnych ochoreniach.

        Aj medzi seniormi u nás sa udomácňuje pocit nečinnosti  a depresie, ktorý si vyberá svoje obete.  Negatívne postoje postarších  osôb majú často pôvod v pocite zbytočnosti čo vedie k uzavretosti a k pochmúrnej nálade. Každá vyspelá krajina podľa intenzity svojich materiálnych možností a morálnych postojov sa zaoberá modelovou situáciou spoločenskej izolácie  starnúcej generácie. Vo väčšine vyspelých európskych štátov, ako aj v USA a v Kanade,  je informatika  prostriedkom aj k tomu, aby staršia generácia mohla byť aktívnym účastníkom verejného života.

        V štátoch západnej Európy je väčší podiel internetujúcich obyvateľov nad 80 rokov, ako u nás šesťdesiatnikov a starších.  Je taký názor, že internet pre staršiu generáciu môže byť dôležitejší, ako u detí. Informačné vyspelejšie spoločenstvá reorganizujú svoje zdroje, aby uľahčili  a sprístupnili  informačné služby seniorom.

         Významnej vrstve staršej generácie  sa uľahčí život, ak potrebné informácie budú dosiahnuteľné  jednoduchým kliknutím na klávesnici počítača. 
      Internet nie je odkázaný len na jednosmernú komunikáciu ako televízia, môže to posilniť spoločnosť o poznatky a skúsenosti prezentované  staršou generáciou.
      Okrem toho internet je novým komunikačným prostriedkom, kde formou výmeny listov a diskusiou beží život, a kam nielen mladí majú povolený prístup. Vytvárajú sa záujmové kluby, priateľstvá, známosti a dokonca aj lásky a to v každom veku prostredníctvom internetu.

        Dnešné staré mamy a starí otcovia sa nie veľmi chcú podobať na „klasických starých rodičov“  Oni sú dnes šesťdesiatnici z radov kedysi dvadsaťročných ctiteľov „Beatles“. Teraz odchádzajú do dôchodku a v hĺbke svojej duše sú vzdialení malomeštiackej dôchodcovskej idyle.. Chcú žiť svoj život, zdravo žiť, cestovať, rekreovať sa , športovať, zabávať, nakupovať, pracovať,  a podľa materiálnych možností vymaniť sa z prostredia všedných dní.

        Keď si naši starší spoluobčania udržia svoju duševnú a telesnú aktivitu, tak sa u nich pozdejšie dostavia zdravotné problémy. Ich život sa predĺži, bude zmyslu plnší a krajší. To sú tí, ktorí by viacerí a smelšie chceli používať počítač, aby pochopili , prečo sa počítačom toľko nadchýnajú ich vnuci.
        Bolo by chybou nestarať sa  o to,  či v priebehu najbližšieho desaťročia sa aj staršia generácia dokáže  zapojiť do spoločenského a hospodárskeho diania tak, ako je to v EU, kde štvornásobne viacej  seniorov surfuje po internete ako u nás. No ešte aj oni zaostávajú v týchto aktivitách za USA a Kanadou.
        Potešiteľne stúpa záujem o počítačové kurzy,  kde si môžu seniori osvojiť komunikačné prostriedky modernej doby a žiť s plnším pocitom sebarealizácie aj po šesťdesiatke a sedemdesiatke.

        Kde je vôľa tam je aj cesta.
Takže začínajúci seniori by mali bez hanby využívať vnukov, alebo mladších, ako poradcov,
najmä pokiaľ nemajú možnosť navštevovať kluby, kde ich základom práce s počítačom a internetom naučia.

                                                      ***

 Poznámka:
Výber z viacerých internetových článkov na tému „seniori k počítačom“
zostavil
Vojtech Bradovka.
4.11.2007 Nadabula