aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

SENIORI - PC UM
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE

             SENIORI SENIOROM O POČÍTAČI

          Príbalová informácia k receptu:

    Tieto poznatky z vlastnej seniorskej praxe sú určené ďalším seniorom, ktorí si chcú osvojiť základy práce s počítačom. Odporúčame preto, nech inštruktor (počítačovo gramotná osoba; vnuk, príbuzný a pod.)
vytlačí pre nich tento súbor na papier, aby sa „ žiačik - senior“ mohol s týmto „šlabikárom“ nerušene oboznámiť. Mal možnosť si to sám zopakovat. 
    Len tak môže  požadovať od svojho „učiteľa – vnuka“ objasnenie počítačových záhad,  ktorých znalosť mu „po zábehu“ sprístupní pestrý a zaujímavý svet Internetovej komunikácie.                                                           

Výsledný efekt:  
Pozdvihnutie sebavedomia oboch generácií.
 
Dedo / Babinka:
"Predsa len som sa na tom počítači niečomu priučil.!"
           
Vnuk / Vnučka:
"Veď hej, to čo starký vie, som ho naučil JA !"
 
 
Každý začiatok je ťažký“
 
           Namiesto úvodu:
           
Vyznanie o osvojovaní práce s počítačom v seniorskom veku.
                                                                                        (s láskavým súhlasom autora J.F.)

        Viem čo to je začínať s počítačom sám, iba s príručkami - na začiatku boli chvíle keď som mal priam nutkavý úmysel vyhodiť "stroj" z okna. Niečo som napísal, ”potom sa to stalo", čosi som na klávesnici stlačil a cela práca natrvalo zmizla. To boli najhoršie chvíle a lomcovala mnou oprávnená zlosť, ale na seba, na svoju vlastnú nemohúcnosť, pretože pri koncipovaní / písaní nikdy sa mi nepodarí ten text úplne rovnako zopakovať.   
      V tomto smere sú všetci študenti na tom lepšie, pretože medzi sebou komunikujú a bezprostredne si vymieňajú skúsenosti - vlastne sa tým vzájomné učia. Takže začínajúci seniori by mali bez hanby využívať vnukov, alebo mladších, ako poradcov, najmä pokiaľ nemajú možnosť navštevovať kluby, kde ich základom práce s počítačom a internetom naučia.
        Čo považujem za dôležité? Začínať od najjednoduchšieho. Netreba chcieť odrazu "vedieť" všetko. Aj keď ja som špecifický prípad - potrebujem všetko, ale nie každodenne. No a keď sa tú "vec" konečne prácne naučím, potom ju dlhší čas nepotrebujem a zabudnem ako sa "s tým" robí; a som zase na začiatku!

        Povedali by ste: ".. no a čo ! ", máš dosť času. Lenže to je akurát to čoho dosť nemám a zdá sa mi, ako keby ho vytrvalo ubúdalo ( že by to súviselo s vekom? - viem, že to pozorujú na sebe a " trpia na to " aj iní).   (JuFo)  

Odporúčanie k metodike zaškoľovania seniorov začiatočníkov
pri práci s počítačom.
Motto

 "Trpezlivosť a ohľaduplnosť školiteľa je rovnako dôležitá, ako vôľa školeného."
 
 • Vy sami sa posaďte ku klávesnici a pred monitor (obrazovku) počítača.
  Váš školiteľ (Vnuk, mladý gymnazista, alebo iný počítačovo gramotný ochotník),
  nech sedí vedľa Vás a radí vám z boku, na čo máte siahnuť a kliknúť.
  (Myš nepusťte z ruky!)
 • V žiadnom prípade nedovoľte prísediacemu  inštruktorovi, aby on ťukal do klávesnice, manipuloval s myšou a náhlivo komentoval svoje počínanie, predpokladajúc,
  že si stíhate zapamätať to čo je pre neho samozrejmé.
   
 • Vaše pasívne prizeranie a súhlasné prikyvovanie má nulovú hodnotu
  Ak to nerobíte vlastnoručne. nič si z toho  nezapamätáte, 

  Škoda času. Viem čo hovorím.

   
 • Ak sa Vám podarí podľa jeho pokynov vlastnoručne vykonať úspešný sled krokov pomocou myši či klávesnice, bez ostychu ho požiadajte, aby strpel a kontroloval niekoľko vašich opakovaní tohto úkonu.  
 • Len opakovaním si osvojíte manipuláciu so zradnou klávesnicou a neposlušnou myšou.
  Keď ostanete opustený  pri prvých samostatných pokusoch skrotiť  počítač, nezúfajte!
  Skúšajte pracovať osvedčenou metódou "pokusu a omylu“. Tých omylov bude veľa, a vtedy je vašou záchranou návrat do predošlého stavu.

            Pomôžete si kliknutím na spiatočnú šípku. alebo Ctrl+Z

Naučte sa to. ušetríte si veľa mrzutostí. Nezabúdajte na zlaté pravidlo:

„Kto sa chce naučiť plávať, musí do vody !“

             
A kto pozná na internete, že si pes ?


Bonus: Drezúra neposlušnej myši.

        Problémom väčšiny začiatočníkov je,
        že pohybujú  myšou "celým ramenom" a vtedy je myš veľmi "neposlušná".

Nácvik správnej manipulácie:

 • Položíme ruku na stôl (podložku), tak aby myš bola pod dlaňou, ale nedotýkame sa jej.
 • Oprieme zápästie o stôl (podložku), ak zápästie neoprieme o stôl,
  potom je oporným bodom plece a vtedy je myš zle ovládateľná.  
 • Chytíme myš palcom a maličkom a skúšame pohybovať myšou hore-dole,
  doľava - doprava, Zápästie ostáva opreté o stôl.        
 • Opakujeme pokiaľ myš "neposlúcha" pri pohybovaní kurzoru na obrazovke.  
 • Potom môžeme jemne oprieť ukazovák a prostredník o tlačítka, a podľa potreby stláčame.

 

Prekonávajte ťažkosti a nestrácajte nadšenie“  
 

AK POHYBY S MYŠOU VÁS UNAVILI, RELAXUJTE