aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

KGB VZNIK
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE
 
logo kgb male

  Klub Geriatrického Bratsva
je
internetový magazín pre  zvedavých seniorov

za účelom udržiavania kontaktov v oblasti poučenia a zábavy
prostredníctvom internetu.

Úvodná rozprávka   o zrode internetovej dynastii seniorov
"Kde bolo tam bolo"

našlo sa niekoľko povahou seberovných a zvedavých dôchodcov
z rôznych kútov Slovenska a Čiech,
so záľubou v internetovej komunikácii o veciach vážnych, zaujímavých,

ale aj so zmyslom pre recesiu a humor.

    Len dvoch z nich poznám osobne, ale podľa „reťazovej reakcie“, že aj známi majú známych,
každý s každým sme sa  stali veľmi dobrými virtuálnymi priateľmi vďaka Internetu,
aj keď sme sa osobne nestretli.
 
  logo kgb male

      Tento "akronym" - ako známa skratka je dobrou upútavkou.
Prostredníctvom internetovej komunikácie beží medzi nami pestrá výmena informácií
o všeličom; od filozofických úvah, cez veci vážne, až po vtipy a obrazové kuriozity.
 
Nežiadúca je len politická agitácia,
a to čo sa všeobecne považuje za porušovanie dobrých mravov.
 
      Vekové spektrum bratstva Báčikov a Báčiniek, ako sa medzi sebou nazývame 
je t.č. prevážne v kategórii osôb, ktoré vzhľadom na svoj vek,
už môžu cestovať v MHD zadarmo, alebo s výraznou zľavou.
Pestrá je aj škála pôvodného spoločenského postavenia báčikov
od remeselníka, až po univerzitného profesora. 
Spája nás však spoločná záľuba vo využívaní internetu a vzájomnej komunikácie elektronickou poštou.
Nezištná výmena poznatkov je celkom zadarmo .
Aj pri nulovom finančnom obrate vykazujeme vysoký (nezdaniteľný morálny) zisk
v podobe pozitívneho myslenia  seniorov, ktorí nájdu niečo zaujímavé na našej WEB  stránke.

     
Veci dostupné na stránke sú len zlomok z našej vzájomnej komunikácie.

  Vítaný je každý, kto s dobrým úmyslom prichádza
so svojim písomným, alebo obrazovým príspevkom na túto stránku !

jan.bradovka@gmail.com

Vojtech Bradovka
vydavateľ a šéfredaktor internetového magazínu
KGB - Klub Generácie Báčikov s originálným pôvodným názvom Klub Geriatrického Bratstva