aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

VINCE Milan
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE
 
 
 ČAROVNÉ ZÁKUTIA PRI RIEKE MORAVA NA ZÁHORÍ
 
Prostredníctvom mojej kolegyne p. Ing. Marty Perečiovej som uvítal možnosť uverejniť
na WEB stránke KGB výber zo svojich fotografí, na ktorých  zachytávam prírodu počas mojich vychádzok, ktoré robím pri športovom rybolove.
         Volám sa Milan Vince, pochádzam z malej obce na Záhorí, ktorá nesie i príznačný názov Malé Leváre. Mám 55 rokov a pracujem ako učiteľ v Špeciálnej základnej škole pre deti s mentálnym a telesným postihnutím v Malackách, kde i s rodinou bývam.
Človek môže prejsť kus sveta, bývať na hociktorom mieste, ale pre každého pravým domovom ostáva to miesto kde prežil detstvo.
Roky detstva strávene v prírode , zážitky a spomienky na toto obdobie pretrvávajú dodnes, preto sa na nietoré miesta stále a s veľkou láskou vraciam a so mnou i moje deti, manželka a priatelia.
V blízkosti obce Malé Leváre sa 40 rokov ťažil štrk pre potreby stavebníctva. Po vyťažení štrku sa tu vytvorili jazerá s rozlohou asi 60ha, ktoré obklopujú borovicové lesy. V súčasnosti je tu vybudované rekreačné stredisko a chatová oblasť.
 
 
Obec Malé Leváre sa nachádza 10 km západne od okresného mesta Malacky
 
.
Oblasť medzi obcou a riekou Morava, ktorá je hraničnou riekou medzi Slovenskom a Rakúskom tvorí územie, ktoré spadá do ochrannej krajinnej oblasti – Záhorie.
V tomto území je hlavná časť revírov kde sa venujem spoločne s mojimi priateľmi športovému rybolovu. Našim cieľom v tomto prostredí je relax, oddych a nie množstvo ulovených rýb, skôr sa tešíme keď sa nám podarí urobiť peknú fotografiu v tom ktorom ročnom období.
Nachádza sa tu už spomínaný hlavný tok rieky Morava na ktorej môžeme loviť ryby v úseku 9km. Je to voda kaprová, kde sa dajú pri troche rybárskeho šťastia uloviť kapitálne kusy (viď. foto), ktoré sa po zdokumentovaní vracajú späť do vody.  
 
 
 
Podarilo sa tu uloviť i sumcov, ktoré dosahovali dĺžku 200 cm.       Týmto územím preteká i rieka Rudava, ktorá v k.. u. Malé Leváre ústi do rieky Morava. Preteká tu potok Lakšár. Ramená: Stará Morava, Raudazi, Panska Morávka a menšie vodné plochy – Studienka, Bystrá, Piverunk, Kaňa, Orlova jama a pod.Na každomz týchto spomínaných miest sa nachádzajú krásne malebné zákutia, ktoré po dlhé roky vytvárala a formovala samotná príroda.
Ostáva len veriť, že každý kto sem zavíta sa bude správať tak, aby tieto miesta zostali zachované v takom nádhernom stave aké sú a budú môcť sem chodiť a obdivovať čaro prírody i ďalšie generácie detí, kde sa budú v ich mysliach formovať láska k prírode, ľuďom a životu, ktorý ich potom bude sprevádzať po celý život. A aby mali také šťastie ako my, ktorí sme tu prežili detstvo na ktoré s láskou spomíname dodnes.
                           
          Milan Vince   Apríl 2009 
 
zobrazí sa ponuka 26 miniatúr fotografií
***Klik na miniatúru zväčší obrázok na formát pohľadnice
Klik na pohľadnicu, ju zväčší na plochu obrazovky.
  Opačným postupom sa vrátite k miniatúre.