aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

VESTER Miro
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE
 
 
Osirela stránka strojcu myšlienky  a organizátora WEB stránky KGB.

Sekcia Ing. Miroslava Vestera"...a jeho posledný odkaz;
 

          Nekrológ za Mirom.

Ťažko sa píšu tieto riadky.
V hlave a v duši mám zmätok a pocit, ako by niekto prestrihol prívod,  ktorým do našich klubových aktivít prúdila životodarná infúzia.

Spomenul som si na výrok, pri jednom úmrtí, že je nešťastím, keď telo prežije mozog.

V Mirovom prípade je to opačné garde.
Telo zradilo mozog. 

Mozog, ktorý sršal ostrovtipom, nápadmi a nezvyčajne svižným a nekonvenčným spôsobom vyjadrovania. Veľmi nám to chýba. Všetkým. Delili sme sa z potešenia pri čítaní jeho vtipných, stručných a nápaditých mailov, zaujímavých opisov reálií z jeho mladosti a trpkých skúseností pri konfrontáciách s neprajným režimom, ktorý hatil uplatnenie jeho všestranných schopností.

Myšlienka vzniku nášho v celku úspešného klubu, ako zmysluplnej aktivity internetujúcich seniorov sa zrodila v jeho hlave.

Musíme popri všetkých pietnych spomienkach na neho, tento počin ďalej rozvíjať. Sme presvedčení, že to je aj jeho želanie. Bol príkladným optimistom do poslednej chvíle. Ešte aj v mailovej správe, kde naposledy oznamuje svoj odchod do nemocnice, cítiť jeho typický zmysel pre humor.          
     

Jeho životný štýl, výstižne vyjadruje motto v záhlaví parte:

A vďaka za všetko...
Za lásku, aká bola,
Za život, aký bol

Dojímavé!

Bol človek s veľkým
Č.!
Bol to odchod, ktorému nechýbala veľkosť.

Nám neostáva nič iné, ako snaha oživiť osirelú klávesnicu po ňom.

Šíriť ďalej virtuálnymi cestami jeho pozitívne myslenie v povedomí seniorov, a hľadať nasledovníka.

          Česť jeho pamiatke!
  .                                                                 Október 2007
                                                                    Vojtech Bradovka
                                                                    administrátor WEB stránky


PS: 
Január 2022, 
administrátor Vojtech, odišiel na rezervované, kvalitné miesto k MIVEROVI.


Kde asi má Miro to kvalitné miesto....