aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

PRÍSPEVKY ČITATEĽOV
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE
 
"Mozaika príspevkov od sympatizantov magazínu KGB"
Sekcia (menu) vyhradená pre tých, ktorí chcú svojou pozitívnou tvorivou aktivitou prispieť
k pohode a k pobaveniu seniorov.
 
Doprajte rozlet svojim myšlienkam, napíšte nám !
...

 
Nepatrí sa dávať nevyžiadané rady, ale...
PSYCHOLÓGIA BEŽNÉHO ČITATEĽA WEB STRÁNKY.
(Vyseknuté z html školy)

Niekoľko prekvapujúcich skutočností o užívateľoch WEBu

  • Ignorujú dlhé texty bez medzititulkov a obrázkov.
  • Ak ich stránka behom niekoľkých sekúnd nezaujme, idú nazad, alebo zatvárajú prehliadač.
  • Vnímajú stránky podobne, ako bilbordy pri ceste.
  • Nečítajú veľa. Niektorí stránkou nerolujú.
  • Nad odkazom sa pred kliknutím zamýšľajú či to stojí za to.
Samozrejme zjednodušujem, ale snáď je jasné, čo chcem povedať.
Administrátor WEBu  musí mať tieto smutné psychologické aspekty neustále na pamäti
a prispôsobovať im svoju prácu.

 
Rady pre autorov
 
(Preklad  českého textu z Pozitívnych novín, s lásk. súhlasom šéfredaktora.)
Ako náhle  vás napadne niečo, čím by sa dala naša stránka vylepšiť, okamžite mi to napíšte.
Nebojte sa navrhovať čokoľvek., nové nápady, odvážne myšlienky a vízie  
Majte vždy pri ruke ceruzku a papier. Všetky nápady si okamžite zapisujte, pretože na ne inak zabudnete,
a to by bola škoda. To čo neurobíte  okamžite, najneskôr  však do 24 hodín, neurobíte  už nikdy!

Je lepšie napísať päť kratších článkov, ako  jeden dlhý, v ktorom  bude splietané piate cez deviate.
■ Sila a výnimočnosť našej stránky je v jej jednoduchosti a prehľadnosti oznamovacích informácií.
■ Píšte krátke, vtipné a výstižné publicistické postrehy, najlepšie s nejakou pointou, ktorú si čitatelia ľahko zapamätajú..

Zabudnite  na ďalekosiahle úvahy, čísla, letopočty, štatistiky a uvravené analýzy.
To nikto nechce a nebude čítať!

■ Buďte originálni a nezabudnuteľní. Je to ťažké, ale vyplatí sa to!
■ Často krát i z jedinej maličkosti, pohľadu, momentky, vznikne skvelý nápad na článok.
■ Dívajte sa stále okolo  seba. Príbehy a zaujímavosti sú všade a vo všetkom.
Len ich objaviť, vidieť a uvedomiť si súvislosti.

Fotografujte digitálnym fotoaparátom. Majte ho neustále pri sebe.
■ Robte krátke fotoreportáže, vtipné momentky, doplňujte fotky o vysvetľujúce texty t, skúste i koláže.
■Ako náhle budete mať svoj článok uverejnený na našej stránke , okamžite pošlite svojim  známym mailom internetovú adresu, aby si váš článok v prečítali .
Budete tým propagovať nielen seba, ale i ďalších autorov a a našu stránku ako  celok.

■ Odporúčajte  svojim  priateľom, aby sa aj oni stali píšucimi  autormi pre nás.

    Váš príspevok nepíšte do tela e- mailovej správy,
    ale ako osobitnú prílohu napísanú vo worde
.

     vítaný je portrét autora pridaný k príspevku, alebo ako osobitná príloha

 


ČO JE POZITÍVNE, ALEBO O ČOM PÍSAŤ

(Podnety prevzaté s lásk.súhlasom šéfredaktora z prezentácie POZITÍVNYCH NOVÍN)

http://www.pozitivni-noviny.cz/nebojtese.html

NÁPADY, ktorých cieľom je prospieť ľuďom.

INŠPIRÁCIE, ktoré slúžia k rozšíreniu poznania a vedomostí.

ODPORÚČANIA  čohokoľvek užitočného, čo vás osobne nadchlo, čo považujete za pozoruhodné a čo sa vám páči natoľko, že to chcete odporúčať aj iným ľuďom.

ZAUJÍMAVOSTI z akéhokoľvek oboru ľudskej činnosti, prostredníctvom ktorých je možné čerpať nové poznatky.

SKÚSENOSTI, ktoré je možné získať len vlastnou životnou praxou, hľadaním nových ciest, poučením z omylov a nachádzaním správnych riešení.

OSOBNOSTI, ktoré osobne poznáte a o ktorých viete, že sú to ľudia svojim spôsobom jedineční, inšpiratívni, duševne bohatí, verejne angažovaní, neobyčajne zaujímaví, a aby boli objavení pre širokú verejnosť.

UVEREJNENIE vašich projektov, nápadov, ktoré už roky máte odložené v zásuvke, ale pritom viete, že ich nikdy nebudete môcť sami realizovať , a je vám ľúto nechať ich ležať ladom, pokiaľ by mohli slúžiť iným. Možno si niekto váš nápad prečíta a zrealizuje ho sám, alebo s vašou pomocou.

ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY a rozhovory, ktoré ste kedysi niekde publikovali a o ktorých si myslíte, že majú nestarnúcu hodnotu a že si zaslúžia zverejnenie v internetovej sieti prostredníctvom našej WEB stránky.

POSTREHY ZO ŽIVOTA, ktoré dokážu človeka povzniesť nad každodenný kolobeh problémov a starostí a navodia mu dobrú náladu .

OPTIMISTICKÉ  fejtóny, poviedky, básničky, vtipy, a veselé príhody na ľubovoľnú tému.

MÚDRE MYŠLIENKY, výroky, citáty a vyjadrenia každého druhu.

POPIS TOHO ČO SA PODARILO, čo malo úspech, čo ľudí zaujalo a pobavilo a čo ich naplnilo radosťou a spokojnosťou z dobre vykonaného diela.

NEZABUDNUTEĽNÉ SPOMIENKY, ktoré sú natoľko zaujímavé, že si zaslúžia zverejnenie.

POCHVALY A OCENENIA všetkého, čo vás obohatilo, čo bolo nad rámec priemernosti, čo je naozaj výnimočné a nasledovania hodné.

INŠPIRÁCIE,  ktoré vedú k rozšíreniu poznania a vedomostí.


 

.