aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

KURIOZITY
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE

ROZMERY OD TITERNÉHO - JADROVÉHO CEZ ČLOVEKA PO POZNANÝ VESMÍR.

 
ANIMOVANÁ VIZUALIZÁCIA
 
Norbert Werner, Odvrátená strana vesmíru - prednáška v Brne