aktualizované: 06.03.2021 22:01:41 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Voľby Jesenský
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na hnedé titulky v záhlaví

Vítajte na stránke kgbacikovia.websnadno.cz v sekcii  
Janko  Jesenský o voľbách

 

Janko Jesenský   V ý b e r   z  d i e l a        

 

 

 

 

 

 

 

P r e d   v o ľ b a m i...

Jak sa kolú ! Jak sa rýpu !
Lámu hlavy ! Tlčú kosti  !
Bez svedomia,  taktu, vtipu
stúpajú do poctivosti !  

 Letia  zdrapy. Letia chlpy .
Každá  strana zneuctená.
Ako voliť ? Národ hlúpy
poctivej už strany nemá
...................................................-

 21.november  1928.  

 

 

 

D e m o k r a t i c k é  v o ľ b y

           V tých voľbách demokratických....
          
je predsa  čosi  novô,
          a to je, že hlas národ má
          a vyvolený slovo. 

 Pred dažďom rastú oblaky,
pred voľbami zas sľuby,
po daždi rastú rýdziky,
po voľbách - prázdne huby.  

 Pri voľbách národ vyberie
si  stranu  milovanú,
po voľbách strana milovaná
ho odloží  na stranu.  

 A pravda  pravdou zostáva
pod potmehúdskym slncom :
voličia prídu ku urnám
a vyvolení - k hrncom.

 17. Júla 1929

 

          Výroky slávnych:

Železný kancelár 
OTTO
von BISMARCK

Nikdy sa toľko necigáni,

- ako pred svadbou,

- po poľovačke, 

- a pri voľbách!

Vláda väčšiny je hlúposť -  rozum bol vždy u menšiny.
NN