aktualizované: 06.03.2021 22:01:41 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

Jazykový kútik
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na hnedé titulky v záhlaví
Jazykový kútik...
VYJADRUJTE SA ODBORNE

Slovenské príslovia v odbornom jazyku po úprave Jazykovedným ústavom.

***

Kinetická energia eroticky motivovaného vzťahu
môže byť použitá na transport  veľkých geologických útvarov.

(Láska hory prenáša.)

***

Prenos informácie od jedinca s kalorickým deficitom
k jedincovi kalorickou  potrebou už saturovanou, je blokovaný.

(Sýty hladnému neverí.)

***

Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimálnu úroveň hlasitosti,
spôsobuje eróziu vrstvy hornín, uložených pozdĺž jej  trajektórie.

(Tichá voda brehy myje.)

***

Akustické vlny, šíriace zo zdroja v ľudskom hrdle,
sa odrazia od bariéry  geologického pôvodu so silou adekvátnou pôvodnému impulzu.

(Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.)

***

V závode na spracovanie obilia, riadenom nadprirodzenou bytosťou,
je nízka  produktivita práce vyvážená úplnou spoľahlivosťou.

(Božie mlyny melú pomaly, ale isto.)

***

Nepárnokopytníky spôsobili deštrukčnú zmenu funkčnosti ťažného zariadenia.

( Poondiali kone voz.)

***

 

Ďalšie príslovia a porekadlá
preložené do odbornej slovenčiny

  

Viac než raz a menej ako trikrát urči veľkosť fyzikálnej alebo chemickej zlúčeniny a menej ako dvakrát použi spôsob obrábania, ktorým sa časti materiálu od seba oddeľujú.
  Dvakrát meraj a raz rež!

***

Čiastočná strata priestorového vnímania nie je bariérou suverenity v komunite osôb, ktoré sú touto stratou postihnuté viacej.

        Jednooký je kráľom medzi slepými

***

Číslo, ktorým môžeš vyjadriť svoju lingvistickú potenciu sa rovná číslu, ktorým znásobuješ svoje ego.

 Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

***

Na miesto nachádzajúce sa v tesnej blízkosti zariadenia slúžiaceho k inštalácii svetelného zdroja dopadá minimálny počet svetelných lúčov z tohto zdroja sa šíriacich.

 Pod sviečkou býva tma

***

Pri nadmernom opakovaní pohybu dolných končatín v značnom časovom rozpätí za účelom naplnenia krivule s držiakom zlúčeninou vodíka s kyslíkom, dôjde v istom okamihu k uvoľneniu molekulárnych väzieb, spájajúcich túto krivuľu s oným držiakom, čím sa menovaný subjekt rozdelí na dva segmenty.

             Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, kým sa ucho odtrhne

 ***

.Pokles produktivity práce na nulu sa prejaví totálnym nedostatkom kruhového pečiva, spôsobujúceho obezitu obyvateľstva

         Bez práce nie sú koláče

***

Blokovanie zvislého informačného kanálu nie je možné substituovať finančnou transakciou vo výdajni farmakologických výrobkov.

 Komu nie je zhora dané, v apatieke nekúpi

***

Počnúc prekročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svojho životného prostredia, produkujú ako vodomilné stavovce, tak aj humanoidné stavovce organické látky, ktoré sú čuchovým ústrojenstvom špecificky odhalené a centrálnou nervovou sústavou hrubo negatívne hodnotené.

       Ryba aj hosť na tretí deň smrdí

***

Subjekt, bezodplatne nadobudnuvší nepárnokopytníka z čeľade Equidae, je viazaný podmienkou zamedzenia akejkoľvek dentálnej prehliadky tohoto jedinca.

     Darovanému koňovi na zuby nepozeraj

***

Identifikačným znakom operencov sú prostriedky ochranného sfarbenia, zatiaľ čo u jedincov druhu Homo sapiens prebieha indetifikácia prostredníctvom analýzy akustického prejavu.

   Vtáka poznáš po perí a človeka po reči

***

Vzdialenosť bodu A, čo je miesto, kde plodnica priťahovaná gravitačnou silou ukončí svoju dráhu od bodu B, čo je miesto ležiace zvisle pod miestom započatia jej dráhy sa blíži k nule.

   Jablko nepadá ďaleko od stromu

 ********


***

Mimochodom, vedeli ste,

že slovenčina je jediným jazykom sveta, ktorý má dlhé Ĺ ?  ( kĺb, stĺp, dĺžka, hĺbka.....)

Upozornil na to pred tridsiatimi rokmi znalec jazykových univerzálií J. H. Greenberg.

Písmeno ŕ sa zasa vyskytuje iba v troch jazykoch sveta.

Dúfam, že ste z toho neostali stŕpnutí ako mĺkve stĺpy...

(Uverejnenené v blogu SME)


***

 

VÁHA SLOV

Pytagorova veta                                    24 slov
Otčenáš                                                   66 slov
Archimedov zákon                                   67 slov

Desať prikázaní:                                      179 slov

Americká deklarácia nezávislosti             1 300 slov
Ústava USA so všetkými 27 dodatkami   7 818 slov
Vyhláška EU o predaji kapusty:         26 911 slov