aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

BURÁK Emil
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE
 
Burák, Emil, Ing., PhD., exnámestník generálnej riaditeľky DRSR pre kontrolu daní a daňovú exekúciu, manažér, ekonóm a autor, lektor, daňový expert, odborník na manažment, kontrolu, vzdelávanie dospelých, riadenie výkonov a životné poradenstvo (priekopník LIFE MANAGMENTU v SR)   
 
 
Vážený KLUB GENERÁCIE BÁČIKOV (KGB),
vážená redakcia portálu rovnakého mena,
 
mimoriadne sa teším, že ste o sebe dali vedieť. Objavil som Vás na internete, lebo ste na Vaše web-stránky zaradili aj článok o Pozitívnom myslení odo mňa.
 
    Posielam a pošlem /keď dostanem od Vás odpoveď na tento email/ Vám zdarma ďalšie - lebo sa teším, že SIVÉ HLAVY a ľudia z kategórie RADY STARŠÍCH sú aktívni...Doteraz nepochopím, keď napríklad na Slovensku máme takmer 1 milión starobných dôchodcov, prečo nemajú svoj časopis. Alebo prečo sa lepšie nebratajú a nepodelia so skúsenosťami aj s dôchodcami zo susednej ČR?...Teraz vyšlo druhé číslo časopisu Pozitívne myslenie - obstarajte si ho /bližšie pozri: www.icopt.sk/, ak môžem poradiť...
 
    Aj moji rodičia majú toho roku šancu na vstup ku Vám - nielen preto, že v roku 2009 obaja slávia 70-tku SVOJE JUBILEUM, ale najmä preto, že sú to múdri a skúsení ľudia a majú čo povedať. Otázne, či sa im bude aj chcieť...:-)
 
    Okrem toho ma Váš recesný názov v novej skratke KGB pobavil. Viete o tom, že v Bratislave na Obchodnej ulici existuje (alebo existovala ešte v 90-tych rokoch) vynikajúca kuchyňa pod názvom KGB - Krčma Gurmánov Bratislavy. Ak budete mať priestor a čas, môžete ju odskúšať niekedy...:-)
 
To je nateraz všetko.
Ak Vás zaujala moja kniha "Pozitívne myslenie - Ako začať" z roku 2008, tak Vám doporučujem aj jej najmladšiu, zatiaľ poslednú sestru "Peniaze z roku 2009" alebo rad ostatných kníh (bližšie pozri na www.martinus.sk alebo www.google.sk, najmä trilógiu o pragmatickom životnom poradenstve, jedinú a jedinečnú svojho druhu zatiaľ v SR i ČR pod názvom "Pohodou k prosperite"...
 
Prajem Vám všetko dobré.
 
S úctou a pozdravom
E. Burák (v prípade záujmu viac o mne a diele aj: www.osobnosti.sk)
 
VÝŇATKY Z DRUHÉHO E-MAILU S NÁVRHMI NA SPOLUPRÁCU

Dobrý deň. Teším sa z Vašej promptnej reakcie.

   Váš návrh o ZVV (zásada vzájomných výhod) ma zaujal - súhlasím. Koncept ponechám na Vás, ja viem zaručiť, že Vám dodám do konca roku na začiatok, povedzme, minimálne 20 článkov. Podobný barter som robil aj v minulosti s inými portálmi - pričom ich hlavnou protihodnotou bola maximálne možná propagácia mojich kníh (linky na články a knihy na kontakt predajný na mňa (ak knihy predávam ja) alebo na iné realizačné portály (ak knihy nepredávam priamo ja)...

OBROVSKÁ ŠANCA:
   Aj Vy, aj ja máme v SR veľmi dobrú cieľovú skupinu takmer 1 milión seniorov, z ktorých však len malinká časť (VIETE KVALIFIKOVANE ODHADNÚŤ ASI KOĽKO?) má ZÁUJEM a aspoň nejaký prístup /pravidelný, nepravidelný, ľahký, ťažký.../ k internetu. Môj odhad je zatiaľ tak možno do 50 tisíc ľudí, aj to prevažne intelektuálov, pritom moje doporučenie je spropagovať to pre čo najširšie masy (určite pošlite emailovú kampaň zadarmo do všetkých klubov dôchodcov a združení pre starších ľudí čo najskôr)...
   Máte v rukách veľkú príležitosť a verím, že ju budete chcieť i vedieť uchopiť. Aj keď na začiatku asi v ťažkých podmienkach. Koľko hovorí počítadlo Vašej stránky o návžteve celkom doteraz?

   Mimoriadne Vám fandím a držím palce, lebo žijeme tretie milénium, spoločnosť logicky starne a osobne nie som vôbec spokojný ako MÚDROSŤ ŠEDÍN v SR je zaznávaná a v rozhodovacích procesoch dostáva priestor len okrajovo (zvyčajne, ak ide o politických nominantov na úkor odborníkov)...

   JA Vám dodám články a viem sa nepravidelne zmieniť o Vašej produkcii a WEB-stránke v rámci svojho záberu, informačného vplyvu a osobného okolia - čím Vás budem spolupropagovať (ak Vaše ideové smerovanie bude HODNOTOVO O.K. - vtip + dôvtip). Súčasne viem dodať a pripraviť dve nadčasové rubriky aktuálne nateraz:
1/ Protikrízová miniškola (cca 10 krátkych príspevkov)
2/ AKADÉMIA KREATIVITY PRE SENIOROV (cca 10 krátkych príspevkov)
   Obe by mohli byť aj platformou pre rady a skúsenosti Vašich senior čitateľov (predpokladám, že vo veku nad 60 rokov)- aby do nich reakciami prispeli aj oni...?

   Od Vás by som očakával, ak súhlasíte, že mi na Vašom portáli urobíte pravidelnú rubriku s fotkou a kontaktami na moje dielo /doteraz 9 vydaných kníh a vyše 900 odborných článkov za roky 1995-2008/.

   Veľmi, veľmi chcem Slovákom dodať čo najviac pragmatických a praktických rád pre život a spropagovať k tomu nový smer LIFE MANAŽMENT. Ide mi o užitočné rady uchopiteľné a využiteľné v praxi pre väčšinu(masy), nie pre úzku skupinu. Napríklad nielen pre starobných dôchodcov, ale aj ich rodiny smerom k mladším generáciám (deti, vnuci, pravnuci)...

   Na začiatok by sme mohli začať spropagovaním a editovaním toho materiálu, čo som Vám už poslal. Následne, keď mi to zasvieti /dozviem sa sám, alebo ma upozorníte/, že to na internete je - môžem zvážiť zaslať Vám ďalšie veci.
   Teším sa na spoluprácu, verím, že obojstranne čo najplodnejšiu v záujme pomoci Slovákom na strastiplnej ceste k potrebnej ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI a PRÍJEMNÉMU CELOŽIVOTNÉMU VZDELÁVANIU (kombinácia pobavenia i poučenia).

Príloha: foto k článkom, krátko o autorovi...

S úctou a pozdravom
E. Burák