aktualizované: 12.07.2024 12:54:47 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

Vybrali sme pre vás desatoro
Vybrali sme pre vás‚ prečítali..

10 princípov pozitívneho myslenia
12.03.2009, 21:44, Redakcia
Autor článku : Ing. Emil Burák, PhD Zdroj : ICOPT
 
DESATORO K SEBAZDOKONAĽOVANIU POZITÍVNEHO KONANIA
 
Pozitívne myslenie nemôže fungovať, ak ho nebudeme denno-denne v seba trénovať, živiť, rozvíjať a upevňovať. To znamená, ak nezvládneme čo najskôr prechod od teórie k praxi.
Stovky kníh prečítané za vás
K téme life manažmentu /riadenie života/ a pozitívnemu mysleniu a produktívnej komunikácii a sebariadeniu som prečítal desiatky a napísal stovky článkov. Napriek tomu neustále skúšam na sebe a hľadám svoj vlastný osobný kľúč k priblíženiu sa dokonalosti v rámci možností človekaJ
 
 
Aby sa to darilo ľahšie aj v podmienkach našich neustálych pochybností (lebo múdri ľudia vždy pochybujú, aj keď veria – lebo to ich posúva vpred v poznaní i kreativite!), ponúkam alternatívny recept. Vznikol ako lievik zo všetkých múdrostí, ktoré som objavil v knihách (teória) i odskúšal v testoch a prípadových štúdiách vlastného života (prax).
 
Sebarealizácia pragmatikov
Pragmatizmus človeka núti u učí neustále aktívne, produktívne, progresívne a kreatívne myslieť a konať. Je to jedna fantastická a nikdy nekončiaca hra – ktorú doporučujem každému ako hlavnú výzvu i príležitosť i šancu na celý životJ
V rámci tohto procesu ako jednu z alternatív na zamyslenie ponúkam aj nasledovnú energetizačnú úvahu, ako maximálne efektívne využiť vlastný potenciál k dospeniu k osobnému vrcholu na škále dostupnej motivačnej pyramídy, ktorou je podľa Prof. Maslowa tzv. sebarealizácia.
 
Desať jednoduchých tipov na lepší život
Ide o desať kľúčových slov, ktoré doporučujem vnímať ako čarovné zaklínadlá dobra a úspechu. Znejú takto:
Idea, Hlava, Sila, Dobro, Predstavivosť, Vďačnosť, Smiech, Pochvala, Meditácia, Čin.
 
Znie to rozpačito?
Neviete to spojiť do systému, ktorý by mohol fungovať? Načrtnime preto jednoduchú legendu vysvetlenia, čo tým autor myslel.
 
1/ IDEA: Idea je myšlienkou a základom energie, ktorú tvoria ľudia. Tak, ako je informácia základnou komoditou na trhu – tak je aj myšlienka liekom alebo zbraňou. Stane sa to, na čo myslíme najviac, lebo funguje magnetizmus a zákon príťažlivosti v energetických prenosoch.
 
2/ HLAVA: Myslenie realizuje hlava. Myslime preto pozitívne – na dobro (plusy) a to, čo chceme – aby sa stalo. Nemyslime na to, čo nechceme, aby sa stalo (zlo, choroby, neúspech, hriechy, mínusy...). Keď je nám ťažko a vnútorný hlas nás nabáda k zlu, prepínajme hlavu na pekné myšlienky a spomienky, ktoré vedú k radosti, šťastiu, úspechu, úsmevu a spokojnosti (napríklad si spomeňme na všetko dobré, čo sa nám podarilo v tento deň, alebo v minulosti)
 
3/ SILA: Najväčšia sila človeka je v duši (psychike), nie vo svaloch (fyzickej schránke). Keď riešime akýkoľvek problém analyzujeme základné trio otázok: môcť, vedieť a chcieť. Vrchol dokonalosti a symbiózy predstavuje podobne aj v sile trojitý princíp v takejto logickej postupnosti: Žiadať – veriť – prijímať.
 
4/ DOBRO: Vlastný rozum, mozog, podvedomie, hlavu prikrmujme čo najviac myšlienkami na dobré veci. Napríklad na blahobyt, kvalitu, spokojnosť, prosperitu, lásku, radosť, slobodu, priateľstvo, pohodu, atď. Myslime maximálne na dobro, nie na zlo. Lebo hlava je ako počítač, neustále nahráva a rozkazuje podvedomiu sústrediť sa najmä na to, čo nám najviac behá po rozume.
 
5/ PREDSTAVIVOSŤ: Neustále trénujte vlastnú predstavivosť aktívnymi spôsobmi /napr. čítaním kníh a vymýšľaním riešení/, nie pasívnymi /napr. sledovaním televízie alebo surfovaním po internete/. Čím lepšie si dokážete vizualizovať (v duchu predstaviť), čím presnejšie vysnívať a čím lepšie vymyslieť cieľ, tým skôr sa k tomuto cieľu dokážete priblížiť. Určite si ho nakreslite, odfoťte a sústreďte sa naň ako len najviac dokážete.
 
6/ VĎAČNOSŤ: Naučte sa denne ďakovať v duchu za všetko, čo sa Vám podarilo. Napríklad pri zaspávaní – keď si zrekapitulujete, čo všetko ste v konkrétny deň urobili a ako. Ak niet naozaj za čo sa poďakovať (a tým sa vlastne odmeniť a nahrať pozitívnu informáciu do hlavy) v ten deň, tak si priblížte posledný týždeň alebo mesiac alebo rok... Poďakovať niekomu je slušné, ale poďakovať sebe (vesmíru, bohu, prírode...)v podvedomí je oveľa dôležitejšie.
 
7/ SMIECH: Smiech, humor, vtip a dôvtip sú atribúty – ktoré sú najlepšou zdravotnou prevenciou. Veselí ľudia majú oveľa lepšiu imunitu ako smutní. Okrem toho je úprimný a srdečný smiech jediný bezpečný vírus, ktorý neničí ale lieči ľudí. Nielen vás, ale aj okolie ostatných ľudí.
 
8/ POCHVALA: Nebojte sa často chváliť seba i iných. Za všetko čo sa podarilo. Spôsobíte tým potešenie sebe i druhým, čo Vám pozdvihne pozitívne náladu a zlepší psychiku i motiváciu. Majme sa radi a chváľme primerane všetkých a všetko, čo za to stojí. Pochvala nebolí, ale naopak uľavuje, povzbudzuje a energetizuje.
 
9/ MEDITÁCIA: Je to schopnosť maximálne sa sústrediť na niečo a dospieť k uvoľneniu. Existuje veľa tréningových techník ako sa to naučiť. Kto zvládne meditáciu, posilňuje vlastnú psychiku, zlepšuje si zdravie, dvíha sebavedomie, zlepšuje osobnú silu. Vprípade, že zvládne aj vyššie štádium meditácie, ktorou je autosugescia, dokáže sám seba liečiť na báze tzv. energetickej medicíny.
 
10/ ČIN: Čas je rovnakým bohatstvom pre všetkých. Čas sa meria v peniazoch (Time is Money). Z hľadiska času je najväčším bohatstvom dnešok, lebo včerajšok sme už minuli a zajtrajška sa nemusíme dožiť. Preto neodkladajme zbytočne naše činy a nenahrádzajme ich len slovami.
Ak ide o dobrú vec, snažme sa ju realizovať ihneď alebo čo najskôr.
Už starí Rimania nám zanechali predsa odkaz, že činy sú viac ako slová („Acta, non verba“).
 
Ing. Emil Burák, PhD
 

 

 
.