aktualizováno: 04.10.2022 16:17:42 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

ORAVCOVÁ Ľudmila
KLIKNI NA HNEDÉ TITULKY HORE
 
Ľudmila Oravcová
 .
 
 
 
 
 
 
 
Obrázky z letnej rezidencie v Behynciach okr. Topoľčany
 


     
 
Príchod Jara

 
 altánok
 
                                                        Suvenír Švédska žula,
       
Suvenír z poza polárneho kruhu

Veľký kameň, malý kameň, nie je koniec, nie  je Amen !