aktualizované: 06.03.2021 22:01:41 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

história úpadku rímskeho impéria
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na hnedé titulky v záhlaví

história úpadku rímskeho impéria...

 História úpadku a pádu Rímskeho impéria"

 

Anglický historik a neskôr člen parlamentu) Edward Gibbon publikoval v rokoch 1776 až 1788 svoje najdôležitejšie a najrešpektovanejšie dielo: "História úpadku a pádu Rímskeho impéria". 

Dielo písal 14 rokov, postupne vychádza v šiestich zväzkoch a dodnes je považované za jeden z najkvalitnejších historických rozborov tohto obdobia. 

Gibbon v závere hodnotí dôvody zániku Rímskej ríše takto:

 • 1. Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou.
 • 2. Tradičná úloha otca ako živiteľa rodiny je spochybňovaná, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodné matky.
 • 3. Seniori sú zanedbávaní. Ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac než o svojich starých rodičov.
 • 4. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchými. Vytvára sa planá zábava za každú cenu. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí platia veľké sumy.
 • 5. Základná vojenská služba vlasti je odmietaná, spochybňovaná, vysmievaná a neskôr zákonom zrušená. Armádu tvoria nájomní žoldnieri.
 • 6. Poctivo pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a ako vzor sa stávajú prázdni pokrytci, populisti, pochybní umelci a takzvané celebrity.
 • 7. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále rastie a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké čiastky. Ľudia sa neboja nepracovať, pretože štát sa o nich vždy ìnak postará.
 • 8. Úroveň vzdelania rapídne klesá.
 • 9. Štátny dlh rastie do nesplatiteľnej výšky.
 • 10. Prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože výroba doma je drahá a potraviny a výrobky sa dovážajú zo satelitných krajín.
 • 11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou aj tak robí. Postihnuteľnosť týchto zločinov je veľmi malá.
 • 12. Počatie a výchova detí je vnímaná ako obťažujúca a detí sa rodí stále menej.
 • 13. Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi, náhle zlyhávajú.
 • 14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi zisku. Udeľujú sa za úplatky, a kto ich získa, chce z nich koristiť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil.
 • 15. Storočiami predkov preverené hodnoty - česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie pre prácu, dobročinnosť, zápal pre veci verejné - sú vysmievané a zosmiešňované.
 • 16. Šíri sa cynizmus.
 • 17. Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie znalostí, vedomostí a poctivej práce.
 • 18. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.
 • 19. Politici ponúkajú ilúziu, ktorá si vynucuje zábavu a štátnu podporu (chlieb a hry).
 • 20. Občania stále na všetko nadávajú.Ak sa Vám zdá, že Vám to niečo pripomína, tak asi nie ste ďaleko od pravdy.....