OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 09.05.2019 19:29:58 

S veselou mysľou na večné časy a nikdy inak!

SENIORI + POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Loading
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na titulky v záhlaví stránky
 
 

 

Klikni na výber:   NOVÉ AKTIVITY PRE SENIORSKÝ VEK


SENIORI SENIOROM O POČÍTAČI. (1)

          Príbalová informácia k receptu: Tieto poznatky z vlastnej seniorskej praxe sú určené ďalším seniorom, ktorí si chcú osvojiť základy práce s počítačom. Odporúčame preto, nech inštruktor (počítačovo gramotná osoba; vnuk, príbuzný a pod) vytlačí pre nich tento súbor na papier, aby sa  „ žiačik - senior“ mohol s týmto „šlabikárom“ nerušene oboznámiť. Len tak môže  požadovať od svojho „učiteľa – vnuka“ objasnenie počítačových záhad,  ktorých znalosť mu „po zábehu“ sprístupní pestrý a zaujímavý svet Internetovej komunikácie.***                                                               

 
 
 
 
Výsledný efekt:   Pozdvihnutie sebavedomia oboch generácií.
 
 
 
Dedo: "Predsa len som sa na tom počítači niečomu priučil.!"
           
Vnuk: "Veď hej, to čo starký vie, som ho naučil Ja !"

Časť 1.

 

 

 „Každý začiatok je ťažký“
 
 
Namiesto úvodu; Vyznanie o osvojovaní práce s počítačom v seniorskom veku.
( s láskavým súhlasom autora J.F.)

 

 

        Viem čo to je začínať s počítačom sám, iba s príručkami - na začiatku boli chvíle keď som mal priam nutkavý úmysel vyhodiť "stroj" z okna. Niečo som napísal, ”potom sa to stalo", čosi som na klávesnici stlačil a cela práca natrvalo zmizla. To boli najhoršie chvíle a lomcovala mnou oprávnená zlosť, ale na seba, na svoju vlastnú nemohúcnosť, pretože pri koncipovaní / písaní nikdy sa mi nepodarí ten text úplne rovnako zopakovať.      
       
        V tomto smere sú všetci študenti na tom lepšie, pretože medzi sebou komunikujú a bezprostredne si vymieňajú skúsenosti - vlastne sa tým vzájomné učia. Takže začínajúci seniori by mali bez hanby využívať vnukov, alebo mladších, ako poradcov, najmä pokiaľ nemajú možnosť navštevovať kluby, kde ich základom práce s počítačom a internetom naučia.        

 

    Čo považujem za dôležité? Začínať od najjednoduchšieho. Netreba chcieť odrazu "vedieť" všetko. Aj keď ja som špecifický prípad - potrebujem všetko, ale nie každodenne. No a keď sa tú "vec" konečne prácne naučím, potom ju dlhší čas nepotrebujem a zabudnem ako sa "s tým" robí; a som zase na začiatku! Povedali by ste: ".. no a čo ! ", máš dosť času. Lenže to je akurát to čoho dosť nemám a zdá sa mi, ako keby ho vytrvalo ubúdalo ( že by to súviselo s vekom? - viem, že to pozorujú na sebe a " trpia na to " aj iní).   (JuFo)                                  
                                   
 ***

 

 

Odporúčanie k metodike zaškoľovania seniorov začiatočníkov
pri práci s počítačom.
 
 
Motto
 "Trpezlivosť a ohľaduplnosť školiteľa je rovnako dôležitá, ako vôľa školeného."
 
 • Vy sami sa posaďte ku klávesnici a pred monitor (obrazovku) počítača. Váš školiteľ (Vnuk, mladý gymnazista, alebo iný počítačovo gramotný ochotník ),nech sedí vedľa Vás a radí vám z boku, na čo máte siahnuť a kliknúť. (Myš nepusťte z ruky!)
 • V žiadnom prípade nedovoľte prísediacemu  inštruktorovi, aby on ťukal do klávesnice, manipuloval s myšou a náhlivo komentoval svoje počínanie, predpokladajúc, že si stíhate zapamätať to čo je pre neho samozrejmé.  
 • Vaše pasívne prizeranie  a súhlasné prikyvovanie má nulovú hodnotuAk to nerobíte vlastnoručne. nič si z toho  nezapamätáte,  Škoda času. Viem čo hovorím.
 • Ak sa Vám podarí podľa jeho pokynov vlastnoručne vykonať úspešný sled krokov pomocou myši či klávesnice, bez ostychu ho požiadajte, aby strpel a kontroloval niekoľko vašich opakovaní tohto úkonu.   
 • Len opakovaním si osvojíte manipuláciu so zradnou klávesnicou a neposlušnou myšou.
 • Keď ostanete opustený  pri prvých samostatných pokusoch skrotiť  počítač, nezúfajte! Skúšajte pracovať osvedčenou metódou  "pokusu a omylu“. Tých omylov bude veľa, a vtedy je vašou záchranou návrat do predošlého stavu.
 • Pomôžete si kliknutím na spiatočnú šípku. alebo Ctrl+z
 • Naučte sa to. ušetríte si veľa mrzutostí
 • Nezabúdajte na zlaté pravidlo:

 

                          „Kto sa chce naučiť plávať, musí do vody !“

 

 

         

 

          A vedia na internete, že si pes ?

 

Bonus:

 

Drezúra neposlušnej myši.

 

        Problémom väčšiny začiatočníkov je,
        že pohybujú  myšou "celým ramenom" a vtedy je myš veľmi "neposlušná".  

 

Nácvik správnej manipulácie:
 • Položíme ruku na stôl (podložku), tak aby myš bola pod dlaňou, ale nedotýkame sa jej.
 • Oprieme zápästie o stôl (podložku), ak zápästie neoprieme o stôl, potom je oporným bodom plece a vtedy je myš zle ovládateľná.  
 • Chytíme myš palcom a maličkom a skúšame pohybovať myšou hore-dole, doľava - doprava, Zápästie ostáva opreté o stôl.        
 • Opakujeme pokiaľ myš "neposlúcha" pri pohybovaní kurzoru na obrazovke.  
 • Potom môžeme jemne oprieť ukazovák a prostredník o tlačítka, a podľa potreby stláčame.

 

Prekonávajte ťažkosti a nestrácajte nadšenie“
 

 

***