aktualizované: 26.11.2021 19:31:29 

S VESEĽOU MYSĽOU A NIKDY INAK. SYNAK...

Jára /Da/ Cimerman
Ďalšie podsekcie zobrazíte kliknutím na hnedé titulky v záhlaví

JÁRA  /DA/ CIMRMAN   I. Časť


  
 
        Jára da Cimrman sa narodil v rokoch 1850 – 1870 vo Viedni ako syn českého krajčíra Leopolda Cimrmana a rakúskej herečky Marlen Jelínkovej. Presné dátum narodenia nebolo dosiaľ možné zistiť pretože Jára často menil svoje dáta, aby zmiatol epigónov a falzifikátorov, ktorí sa za neho vydávali. Súdiac podľa jeho zápiskov v  denníku nemal Cimrman príliš radostné detstvo. Otec ho dal zapísať na českú menšinovú školu a matka súčasne na školu rakúsku. Chlapec bol nútený doobeda navštevovať vyučovanie v českom jazyku a poobede v nemčine. Nemal čas ani sa naobedovať, pretože obednú prestávku trávil prebiehaním z  jednej školy do druhej. Táto polovičatosť sa neskôr prejavila neblaho na jeho neskorších rukopisoch. Sú písané zmesou češtiny a  nemčiny a hemžia sa v  nich germanizmy a čechizmy. Práve odtiaľ pramení tiež aj námietka rakúskeho cimrmanológa prof. Ericha Fiedlera proti tomu, aby sme pokladali Járu Cimrmana predovšetkým za českého velikána. Ale o  pravých vlasteneckých citoch majstra hovorí zápis v jeho denníku, v ktorom sa jasne prejavuje túha ... uvidieť svoju vlasť - Bőhmen.
        Prianie sa Járovi Cimrmanovi splnilo na sklonku života. Potom čo precestoval obe pologule, bozkáva staručký globetroter konečne českú zem. Priváža na rebriniaku do chudobnej dedinky Liptákov svoj jediný majetok– perinu a truhlicu s rukopismi. Prišiel do Čiech iba zomrieť. Ale to práve svedčí o jeho rýdzom češstve. Lebo po zrelej úvahe si zvoli našu vlasť k tomu účelu ako najvhodnejšiu.
 
**
 
RUKOPISY PRIPRAVENÉ DO TLAČE :
 
 • Burleskné frašky (Eunuchova bronchitída, Kuchárova sedmikráska, Doga v hmle, Mucholapák)
 • Elektrické kreslo (naivný horor)
 • Slabé drôty v silnoprúdovej elektrotechnike (vysokoškolské skriptá)
 • Etudy pre dva sláčiky (korešpondencia Cimrmana s Einsteinom)
 • Cimrman a kúpele Libverda (regionálna štúdia)
 • Priadky s Cimrmanom ( memoáre Kláry Weinertovej-Hlučínskej)
 • Cimrman plavec (z pôvodného Cimrman neplavec prepracoval MUDr. J. Hlavsa )
 • Externizmus ako údel a východisko (náčrt filozofickéh systému)
 • Lôžkoviny (intímna poézia )
***
 
JÁRA DA CIMRMAN - (2)
 
MEDZNÍKY V ŽIVOTE
 
(1883) prvá básnická zbierka KALAMITA (zachovala sa v rukopise)
(1886) po neustálych treniciach medzi otcom a matkou nastupuje ako zriadenec v poľskom cirkuse Krakowiak a odchádza s ním na veľké turné po BlízkomVýchode a severnej Afrike
(1888) stáva sa námestníkom riaditeľa cirkusu pre mimozvierací program, nadväzuje úzku spoluprácu s cirkusom Busch, zakladá v Casablance zoologickú záhradu
(1891) úrad pre patenty v Toronte prijíma jeho prvý vynález, písací stroj s guľatým válcom pre posun sprava doľava
(1893) štúdium praktickej filozofie na univerzite v Istanbule
(1894) miesto kapelníka u kráľovskej gardy v Stockholme
(1901) zúčastňuje sa expedície meteorológov v Antarktíde a vykonáva úspešný prieskum kvocientu inteligencie u tučniakov
(1908) späť vo Viedni ako asistent na fakulte ekonomickej psychiatrie. Stretnutie zo Zigmundom Freudom, prvé náznaky spolupráce.
(1912) štipendijný pobyt v Patagónii, štúdium kapacitnej energie obyvateľstva okresných miest.
(1913) prvý samostatný koncert v Utrechte (Largo pre tri violy a harfu).
(1914) zakladá slepačie farmy v predmestí Bruxella
(1917) roztržka s Freudom, odklon od metapsychológov.
(1919) druhá cena súťaži o projekt zdúvadiel pre holandské prieplavy
 Prijíma návrh Alberta Einsteina na spoločnú schôdzuv Curychu.
(1920) trojmesačný pobyt v sanatóriu v Segedíne po úraze v továrne na konzervy „Gurgly“
        Práce na aleji naivných skulptúr v Malých Karpatoch.
 
 
 Vynález ekologickej prepravy mnohodetnej rodiny.

Nakladateľstvo Puschbauer Zahn vydáva jeho cestopis „Na bicykli okolo Kilimandžára“.

 
***
 
VYNÁLEZY STROJOV PRE DOMÁCNOSŤ.
 
 • -prístroj na vysávanie prachu stlačeným vzduchom, 
 •  elektrický mangel,
 • -stroj na odstraňovanie pavučín na princípe malých explózií
 • -stroj na škrabanie zemiakov typ 4C-škrabe po jednom
 • -stroj na škrabanie zemiakov typ HYC- škrabe naraz celú dávku
 • -ručný lis na žmýkanie prádla
 • -samočinný podpaľovač uhlia s použitím výboja 18 000 voltov
 • -veľký parný stroj na lúskanie orechov
 • -digitálne presýpacie hodiny so saharským pieskom.
 • - Súprava lekárskych inštrumentov pre modernú chirurgiu
 ***
 
JÁRA /DA/ CIMRMAN - (3)
 
NÁLEZ v  ARCHÍVE
 
        Hudobný vedec dr. Hedvábný si kúpil v jizerských horách v obci Liptákov, 150 km peši od Benecka chalupu. Rozhodol sa postaviť krb. Pri jemnom naťukávaní stien sa jedna prepadla a za ňou bola truhlica. K otvoreniu truhlice prizval pyrotechnika Šťáhlavského. On mal truhlicu otvoriť výbuchom. Založil prebytočné množstvo výbušniny takže rozdelil celú chalupu na dve (Stalo sa to 23.2.koncom roka 1966 ráno o 10,00 hod. alebo o 8,30 hod). Pokladal to za dobré riešenie, pretože na tomto mieste bolo možné dostavať dve vily.
        Po otvorení truhlice v zrúcaninách a prachu sa našlo veľké množstvo, listov výkresov, náčrtkov, partitúr atp. Podľa nálezu možno prirovnať Járu k veľkému Leonardovi da Vinci Jeden list bol adresovaný na Mr.Jar/da Cimrman a posielal ho A. Einstein. Takto sa doložilo vlastníctvo archívu. Bádanie v rozhádzaných spisoch bude trvať 5-7 rokov, alebo menej. Na demolácii bolo odpracované 2 175 hodín, dokonca aj za účasti dvoch študentov z Londýna. Pre zaujímavosť za rovnakú dobu by sa dala postaviť krytá cyklistická dráha pre 600 stojacích a 58 sediacich divákov, alebo zatopiť severouholný hnedočeský revír vodami juhočeských rybníkov.
        Bohužiaľ nenašla sa podoba Járu, lebo on sa vyhýbal jednotlivým portrétom  obľuboval skupinové fotografie z veľkej diaľky. Našla sa jeho autobusta (autoportrét) zo sádrovca., ktorú opatroval akad. sochár Drtílka . Bustu zničil vandalským spôsobom majiteľ klobučníctva Adolf Lešner, ktorý autobustu použil na naparovanie klobúkov, takže vyhladil všetky rysy Járu. Zostali len očné jamky. Dve. A rovnaký počet brád. Dotyčný majster vyrábal pojizerské hučky (podľa piesne“ Proč ta Jizera hučí“).
 
***
 
VELIKÁNI O JÁROVI:
 
 • Z. Freud               Bol jediným mojim pacientom, ktorý dokázal  u mňa  vyvolať komplex                                        
  E. Hemingway:     Pomenoval som po ňom neznámu rybu
 • Schweitzer:           Keby som mal v Lambaréne nechať jednu knihu vybral by  som si Cimrmanovu                               Zabúdajúcu pamäť.                           
 • T. A. Edison :       Kiež by moje žiarovky žiarili ako on. 
 
 
JÁRA /da/   CIMRMAN - (4)
 
DRAMATICKÉ   DIELO
 
        Z literárnej pozostalosti sa podarilo zachrániť 28 hier celovečerných a l7 hier jednoaktových, prevážne divadelných. Dve z nich boli napísané výhradne pre činohernú scénu divadla Wajang Orang v Djakarte. Pri prezimovávaní cirkusu Krakowiak v Nairobi založil Jára zvláštny stan lojových figurín. Odlieval z kvalitného hovädzieho loja hlavy slávnych vojvodcov, bádateľov, mysliteľov a politikov a vytváral z nich na prvý pohľad nelogické zoskupenia. Rozruch medzi intelektuálnou smotánkou kmeňa ľudožrútov vyvolalo súsošie v ktorom Kolumbus rozbíja Napoleonovi na čele vajce a prof. Piccard ho závistive pozoruje z balónu. Keď miestny pivovar odriekol dodávky ľadu lojové figúry sa začali pretvarovať a Jára prešiel na divadelné hry živých hercov.
        V svojich hrách používal rekvizity, ktoré boli tabu. Napríklad herci si strihajú nechty, alebo pri katarziách sa požívajú pravé klystýry. Potvrdzuje to aj stanovisko riaditeľa Kráľovského komorného divadla v Haagu v liste : „Vážený majster, Po prečítaní vašej hry Prázdniny s kanibalom Dufkom nevychádzam z údivu.“ Járova odpoveď : „ Milý pán riaditeľ, Durman! Plne s vami súhlasím. Divadlo je od toho aby udivovalo. Posielam vám ďalších 5 hier.“
        Napriek tomu ani jedno divadlo v Holandsku jeho hry neuviedlo. Iba na sklonku života uviedlo miestne divadelné združenie „Jizezére“ v Liptákove jeho hru „Eunuchova bronchitída“
 
DVOJITÝ POLLITER - (5)
 
        Pomocou dutej steny, vakuovitého držadla a fúkaných ornamentov vyrobil Cimrman pollitrovú nádobu do ktorej vôjde liter tekutiny. Sklári hovoria o tom, ako o dioptrickej huspenine. Tento zvláštny druh vibračného skla a postup výroby doniesli v 18.storočí pakistanskí optici a krátko potom odniesli. Sklári uvádzajú, že výrobky nemožno vyrábať fúkaním, ani lisovaním, ale iba pletením. Jára po večeroch na kolene vyrobil takýto pohár pletením.. Zo správy možno zistiť viac o stave kolena.. Poisťovňa Lloyd bola ochotná poistiť patent za podmienky, že Jára pocestuje v krátkych nohaviciach loďou Titanic a na pravom kolene bude mať ceduĺku :INSURED BY LLOYD COMANY LIMTED. Jára si ale pre pár grajciarov nedovolil vŕtať koleno a tak sa neocitol na dne, keď sa Titanic o týždeň potopil.
 
***
 
OTEC JÁRU /DA/ CIMRMANA BOL SLOVÁK - (6)
 
Musím Vám vyrozprávať rozhovor s filatelistickým kmeťom, dnes nebohým Pišta báčim. Pri sedmičke červeného mi svojho času vyrozprával príbeh najzaujímavejšieho exponátu zbierky. Išlo o obálku, ktorá prešla rakúsko-uhorskou poštou. Pišta báči ju predal na bystrickej burze spolu s 99 ďalšími obálkami priekupníkovi z Moravy. Je jeden prípad z 10 000, kedy sa zachová v obálke aj list. Listy filatelisti vyberajú a používajú ako záložky kníh, na podpaľovanie sporáka, alebo na WC. Spomínaná obálka bola adresovaná pánovi Kristiánovi (priezvisko zabudol) vedúcemu pošty v Rožňave. Pisateľka oslovuje adresáta ako vždymilovaného Kristiána. Ďakuje mu, že svojho času jej ponúkol za majordóma istého Michaela. Tento si dobre vedie a svojej panej plní každé želania, kedy chce a koľko chce. Teraz má pisateľka problémy s  krajčírom Cimrmanom, zákonitým mužom, ktorý upozorňuje na nápadnú podobu syna JAR/DA/ s Michaelom. O tom, že je to nezmysel svedčí aj to, že krajčír je celý život impotentný. Pýta sa Kristiána, či by bol ochotný notársky potvrdiť, že už keď boli mladí a on frekventantom kurzu pre vedúcich pôšt vo Viedni, bola pisateľka slušná, poctivá mladá speváčka viedenského šantánu. Ešte šťastie, že si Pišta báči spomenul na podpis. Použil pritom mnemotechnické pomôcky. Dáma sa podpísala ako Marlen Jelínková. Priezvisko si zapamätal v súvise s výrobcom božského nektáru Slovanov. Krstné meno mu pripomenulo jeho prvú lásku, Marlen. Táto v intímnych situáciách volala:“ Som vždy tvoja, Lili“.
 
Prvé závery :
1)       Otec Járu da Cimrmana nebol viedenský krajčír, ale Slovák (s veľkým S ?!), majordomus Michael, kdesi od Rožňavy.
2)       Vedúci pošty Kristián bol bývalý milenec Marlen (Lili)
3)       Pre skon Pištu báčiho treba začať pátranie o ďalších detailoch inde ako u filatelistov
4)       Celkom je otvorená otázka ďalších príbuzných Járu zo slovenskej strany.
 

 
SPRÁVA   CIS - (7)
 
Správu CIS – Central europeen inteligence Services, Budapešť, Szlovenszka ulicska 11 nebolo treba prekladať. Uvedená agentúra CIS totiž na naliehanie poslanca M. D. zaviedla v svojej práci slovenčinu ako hlavný a rokovací jazyk.
Uvádzame text správy .
                                                                                          TAJNÉ !
AKCIA                     "Cimrman"
ZADANIE                 osobitná príloha
MIESTO KONANIA :  Viedeň
VYKONAL                 "BERTO" agent 007
ČAS :                       august 2007
VÝSLEDKY :             Podľa zadania agent navštívil archívy a knižnice Viedne                
                              a v spolupráci s emisárom spravodajskej služby krajiny XYZ zistil:
 
1- V sledovanom čase bol vo Viedni Kristián N. (priezvisko uvedené v osobitnej prílohe), ako frekventant kurzu k.u.k pošty. Poznal  Marlen Jelinkovú. Jej list adresovaný Kristiánovi N. bol určený vedúcemu pošty v Rožňave. V svojom adresáre mala meno  Kristiána. Marlen sa zoznámila s Kristiánom N. (priezvisko utajené) počas koncertného vystúpenia (biblické piesne) na zasadnutí riaditeľstva a správnej rady Rimamuránsko - Šalgotaránskej úč. spol. v Rožňave. Vtedy sa dohodlo, že Kristián N, vedúci pošty jej odporučí majordoma, najmenej tak výkonného, ako bol on, vedúci pošty.
 
                  V archíve sa našla fotografia  Michaela Kapustu 
kde pózuje na snímku so svojou snúbenicou  Ingeborg Bryndziarikovou
 
Našlo sa  aj miestoprísažné vyhlásenie majordoma,   o  tom, že je skutočným otcom Járu /da/ Cimrmana. doplnené lekárskym potvrdením o impotencii Leopolda Cimrmana, manžela Marlen Jelínkovej .Ďalej  sa našlo lekárske vysvedčenie o liečení dotyčnej Marlen  na gynekologickej klinike profesora Hundertbiera.
       
3)Záver -
  Tým bolo zadanie úspešne splnené.
 
4)VÝDAVKY:
nocľažné, cestovné a ubytovanie podľa regulatívu:
        500 EUR za úplatky archivárom.
        999 EUR za návštevu a konzumáciu.
ako aj  nadštandardne diskrétne služby vo verejnom dome „LILI MARLÉN,“ktorý patrí pravnučke uvedenej speváčky na Mariahilfe Strasse 13. Wien.
 
 
 Agent "BERTO" 007
 

 Pokračovanie v sekcii "Fikcie" druhá časť.

POZNÁMKA REDAKCIE:
       
        Milí čitatelia, báčikovia, iste ste spozorovali, že Jára (da) Cimrman nikdy neexistoval, je to vymyslená recesistická figúra, ktorá umožňuje autorom sa dôkladne vyblázniť a čitateľom smiať do popuku. Vyššie uvedené informácie sú spracované podľa knihy Šebánka, Svěráka, Smoljaka a Velebného : Jára /da/ Cimrman. Zborník o živote a diele českého polyhistora.
  Mladá fronta, PRAHA 1970.
        Príbeh Járu košatie. Bol o ňom natočený film „Cimrman ležící a spící“ Hrajú sa o ňom hry a jeho divadlo v Prahe patrí k najnavštevovanejším. My sme túto osobnosť priniesli na pôdu klubu, aby sme začali veľké pátranie na Slovensku. Zistili sme ohromujúce skutočnosti, ktoré uvádzame ďalej. 
„VPRED ZA SMIECHOM, AJ KEBY NA CHLEBA NEBOLO.“